Masáže a terapie

Dornova metoda plus

je jednoduchý manuální způsob, jak pomoci při akutních problémech nebo dlouhodobých bolestech v zádech a kloubech. Neuvěřitelně rychle srovnává rozdílnou délku dolních končetin, posuny obratlů (a tím řeší výhřezy plotének), vbočené palce, problémy se všemi klouby, skoliotické vybočení páteře, posuny kostrče a s tím související neplodnost, atd. Oproti chiropraxi je to metoda velmi šetrná.

 

Fyzio masáž

Kombinace nejrůznějších fyzioterapeutických technik a klasické masáže. Propojuje práci s fasciemi, ošetření spoušťových bodů(což jsou bolestivá místa ve svalech vyvolávající místní i přenesenou bolest), protažení tkání a klasické rozmasírování svalů. Je vhodná při jakýchkoliv potížích s pohybovým aparátem, ideální jako první volba, případně v kombinaci s Dornovou metodou.

❈ Kraniosakrální terapie (KST)

je celostní dotyková metoda, jež podporuje vnitřní moudrost těla a jeho schopnost nalezení rovnováhy a zdraví. Česky by se dala nazvat "uzdravování hlubokým klidem". Působí v rovině tělesné, psychické i duchovní.

KST vychází z kraniosakrální osteopatie, která se zaměřuje na tělesné struktury a jejich omezení. O rozvoj KST se významně zasloužili Dr. Sutherland a Dr. Becker, kteří po osteopatickém ošetření tisíců pacientů zjistili, že pohyb struktur je výsledkem působení hlubších sil. Začali těmto silám naslouchat a nazvali je Dech života.

Dech života jsou tedy životodárné, vrozené, dynamické síly, které člověka neustále utvářejí. Projev Dechu života je energetická pulzace těla, která je nezávislá na respiraci plic a která se nedá ovlivnit naší vůlí. Tato životní síla ovlivňuje fungování každé buňky a zprostředkovává v každém okamžiku tu nejlepší rovnováhu a je tedy projevem Zdraví.

Zdraví není stavem, ale silou, která v nás proudí celý život.

Během života se nejrůznějšími okolnostmi (úrazy, nemoci, stres, chemické poškození, obecně psychická i fyzická traumata) může pohyb životní síly narušit, tělo reaguje napětím a stažením. Buňky zde mění svou strukturu i metabolické funkce a začínají fungovat jinak. Při KST vstupujeme do kontaktu s Dechem života, který pracuje pod symptomy a tímto způsobem pracujeme přímo s příčinou problému. KST vytváří prostor pro obnovení zdravého pohybu životní energie, napěťové vzorce se mohou rozpustit a energie, jež byla blokovaná, se může uvolnit.

Klient leží oblečený na lehátku. Pomocí jemného doteku, naslouchající přítomnosti a hlubokého klidu podporujeme aktivaci vnitřního léčebného procesu a odevzdáváme se principu, který nás přesahuje a zároveň je naší součástí.

❈ Baňkování

Metoda stará jako lidstvo samo. Využívá plastových nebo skleněných baněk k vytvoření podtlaku a nasátí tkáně dovnitř do baňky čímž dojde k protažení a prokrvení nejen svalů, ale i podkoží a fascií. Výborná technika na uvolnění svalů. Po aplikaci zůstávají několik dní na kůži kolečka, nejedná se ale o typickou modřinu.


❈ Celotělová regenerační masáž s protahováním a baňkováním

Komplexní uvolnění celého těla, doporučujeme v delší - 120ti minutové variantě. Začínáme protažením a baňkováním zad, poté se masírují a protahují dolní končetiny, horní končetiny a krční páteř. Pak se klient obrací na záda a pokračuje se nohama a rukama zepředu, hrudníkem, břichem a končí se protažením krčních svalů a masáží obličeje. V kratší variantě se některé partie po domluvě vynechají.


❈ Biodynamická masáž (BM)

BM je jemná dotyková technika, jejímž cílem není uvolnění ztuhlých svalů, ale změna v energetice celého systému. Tvůrkyně BM je Gerda Boysen - norská psycholožka a fyzioterapeutka, jež navazuje na psychologii W. Reicha (rakousko - americký psychoanalytik a student S. Freuda).

 Právě W. Reich přišel s termínem svalový pancíř, což je místo na těle s chronickým svalovým napětím, kde dochází ke stagnaci životní energie Svalový neboli také charakterový pancíř jsme si vytvořili jako ochranu před nejrůznějšími psychickými zraněními. Na svět totiž většinou přicházíme jako "tabula rasa", otevřeni a plni důvěry. Velmi brzy, někdy už při početí či v prenatálním období na nás začnou působit nepříznivé psychické vlivy, kterým se snažíme bránit. Často jde o působení rodičů a blízkého okolí. Jako obranu vytváříme svalové napětí, tzv. krunýř, aby k nám to zlé nemohlo. Bohužel k nám pak nemůže proudit ani to dobré, a tak jsme odstřiženi i od pozitivních emocí, schopnosti prožitku a emocionálního výrazu. Zkrátka nám svalový pancíř brání prožívat život plně. Napětí se neprojevuje jen ve svalech, ale i v ostatních tkáních, ovlivňuje i způsob držení těla, výraz obličeje, naše chování a jednání. Pancíř se může projevit nejen bolestivostí v určité svalové partii, ale i ukládáním tuku zde.

BM pracuje s těmito pancíři, a tím uvolňuje energetické a psychické bloky v těle. Postupně dochází ke zlepšení cirkulace životní energie, k uvolňování emocí a svalového napětí.

Někdy se můžeme dostávat ke starým pocitům, některé masáže zase odvádějí nahromaděnou energii a jiné zase povzbuzují a pomáhají rozproudit energetické stagnace. Cílem je zmírnění chronické bolesti, vyčerpanosti, nervozity, ůzkosti, depresí a nespavosti.

Vytvořte si webové stránky zdarma!